Oáza modlitby (17.-19.5. 2002, Krnov)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 28. září  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (17.-19.5. 2002, Krnov)

Na znamení touhy být zapáleni Duchem Svatým, rozžetím svící od paškálu a zpěvem "Te Deum".

Poslední oázu modlitby před prázdninami, tento rok v nezvykle hojném počtu lidí a navíc s předpokladem příchodu Ducha Svatého, jsme započali v duchu tradice dobrou večeří, abychom pak s obnovenými silami prosili v Duchu při adoraci o jeho dary a dělili se Slovem Božím. Poté jsme ulehli k, taktéž tradičnímu, spánku v útrobách krnovského kláštera, kdež jsme celou oázu prožívali, jak jsem na začátku nezmínil:-). Noc byla klidná, v klášteře žádný duch asi není:-).
Do sobotního dne jsme vpadli modlitbou ranních chval, která se patrně napevno usadila na vlídných 7:30 (Díky Bohu!). Poté jsme poškádlili své žaludky snídaní a následně svého ducha stánkem setkání. Naplněni ze setkání s Pánem jsme vyrazili na Monte Cviliensi k Mater Dolorosa, aby jsme tam, po krátké, avšak prosluněné (:-)), přípravě, prožili mši svatou s dětmi, kteréž, jsouc (<-je to přechodník? :-)) krátce po prvním svatém příjmání, přijeli, společně se svým duchovním otcem a rodiči, na pouť k Matce Boží. Po mši svaté jsme se odebrali dolů do kláštera na oběd, přičemž v průběhu cesty jsme mohli domýšlet, co pro nás znamená obětovat se z lásky pro druhé, tak jako to dokázal šťastný princ a malá vlaštovka v pohádce, která byla přečtena při kázání. A pak nastal s menším zpožděním oběd, v podobě čočkové, a po něm procházka. Asi v 15 hodin jsme se setkali na bleskové, délkou i obsahem, škole modlitby, kdež nás (tedy, jeví se to tak mě:-)) otec Josef uvedl do skutečnosti, že se v modlitbě nemáme schovávat před Pánem za krásná a květnatá slova, ale spíše s ním být v tichu, otevřít mu své srdce a vyznat před ním svou neschopnost dobře se modlit. Ozářeni jasem této skutečnosti jsme se ji jali v následujících chvílích (asi hodině), každý sám, uvědomovat a uvádět do praxe. Další částí programu byla modlitba večerních chval, po níž následovala dobrovolná večeře (- post jako příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého:-)). Večer Nové kultury byl sic spíše ve znamení kultury starší, obvzlášť tedy při hře Středověk, avšak i přesto přinesl kýžené plody vydováděnosti, radosti a pokoje. V úplný večer jsme pak, prostřednictvím litanií k Duchu Svatému, hodinkou četby se zpívanými žalmy a adorací se spontánní modlitbou, prožili vigilii Seslání Ducha Svatého, kterouž jsme zakončili, na znamení touhy být zapáleni Duchem Svatým, rozžetím svící od paškálu a zpěvem "Te Deum" a zcela na závěr zpěvem apelu.
Ráno slavnosti jsme prožili obdobně jako to sobotní - raní chvály, snídaně, stánek setkání, cesta na Cvilín. Tam, tentokrát po delší přípravě, jsme prožili mši svatou, po níž jsme se opět vrátili do kláštera, kde už nás čekal nedočkavý oběd. Oproti tomu slza loučení proběhla v klidu a míru a vůbec nebyla nedočkavá - inu zbývá jen doufat, že se zase brzo setkáme. (apropo - přihlášky na letní oázy se zálohou 500Kč do 31.5. Juzkovi!!)

Zůčastnění: o. Josef, Anetka, Ania, Berni, Dorota, Janka, Lenka, Maruška, Megi, Merry, s. Siarda, Stasia, Šárka, Verča, Zuza(TŘ), Zuzka (JAB), Daniel, Jaroušek, Lukáš, Vašek.
(kvapočka)


Počet zobrazení: 2208,  Datum vydání: 26.04.2006  23:07:32
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)