Oáza modlitby (19.-21.3.2004, Drahotuše)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (19.-21.3.2004, Drahotuše)

Z výpovědí svědků vyplynulo, že nebyl snad jediný pokoj, z něhož by se nelinuly obdivuhodně vybarvené tóny …

Po několika změnách (někdy i na druhou) se začali účastníci oázy modlitby sjíždět do malebného prostředí Hornomoravského úvalu, vesničky Drahotuše, v podvečer pátku 19.3.2004. Tento den byl významný nejen oázou modlitby, ale i slavností sv. Josefa, patrona Svaté rodiny. Svůj svátek tak slavil i moderátor oázy Choreb, náš o. Józek. Po výborné večeři připravené hranickými oazačkami a dobrotách (krówki) od o. Josefa jsme šli pozdravit Pána Ježíše před svatostánek místního kostela a pak, v tichu posvátného silentia, jsem šli spát.
Sobota byla pestrá hned od rána. Po modlitbě ranních chval nastalo horečnaté dělení se o zážitky právě uplynulé noci. Z výpovědí svědků vyplynulo, že nebyl snad jediný pokoj, z něhoť by se nelinuly obdivuhodně vybarvené tóny …..chrápání !!! Ani holky tentokrát nebyly výjimkou. Po snídani jsem měli stánek setkání na téma Eucharistie a Maria. Po oba dny jsme rozjímali nad texty evangelií a úryvků z encykliky Ecllesia de Eucharistia. Po stánku setkání byla příprava na mši svatou a v 10 hodin pak mše svatá. Po mši svaté měl pro nás otec Josef připravenou katechezi, ve které jsme se zamýšleli nad rolí mše svaté v našem životě, nad naší motivaci a přítomnosti na mši svaté. Tak jako v kázání i v katechezi jsme se dozvěděli, že je opravdu velmi důležité „být“ na mši svaté, být účasten celou svou bytostí, nakolik jsme tohoto v konkrétní situaci a době schopni, na oběti i hostině Ježíše Krista.
Po výborném špagetovém obědě s velmi chutným závinem jako zákuskem jsme se vydali na poznávací okruh po pozoruhodnostech místního prostředí. Nejbližším průvodcem na naší cestě však bylo bláto, ale ani to nám nemohlo pokazit zážitek z krásy místních lesů a zručnosti místních lidí při realizaci hrazení strže podél trasy našeho pochodu. Již trošku znavení z cesty a s malým zpožděním jsme dorazili zpět na faru a měli jsme skupinky, samozřejmě na téma celého setkání – Eucharistie. Po nezdravě dobré a bohaté večeři jsme společně prožili večer nové kultury na téma „práce x odpočinek – hodnoty trávení času“. Aktualizovaný příběh evangelijních postav Marie a Marty tento večer ukončil. Následná adorace a tichý spánek pouze přispěly k prohloubení hlubokého rozjímání o tématu celého setkání.
V neděli ráno po všech nezbytných procedurách jsme šli na mši svatou společně s celou farností. Přispěli jsme ke slavení liturgie mimo jiné vlastními přímluvami, dvoujazyčnou písní a malým příspěvkem na misijní koláč. Velice oslovující bylo evangelium o marnotratném synu (milujícím otci) a jeho aplikace v životě jednoho člověka (viz. kázání). Po opožděné, ale vydatné snídani a také požití chleba Božího slova ve stánku setkání následovalo sdílení a organizační záležitosti. Dozvěděli jsem se poslední aktuality o plánovaných letních oázách a dalších akcích během roku. Pak už zbyl jen velmi chutný oběd a slza loučení, jak příznačně označuje tuto část náš otec Josef.
Nezbývá, než poděkovat Pánu Bohu za milost strávit v jeho blízkosti ve společenství spřízněných duší několik málo chvil a také všem, kteří nám připravili tak skvělé zázemí a vynikající kuchyni.

Zůčastnění:o.Josef,o.Jiří;Jarek,Lenka,Katka,Janka,Majka Kol.(Místek+); Agatka Br.,Paweł,Vojta,Marian,Alice (Vend,jab+); Václav,Lukáš (olo);Lucka,Hanka; Monika,Renata,Peter,Bodzio,Terka,Majka Cejn.(bno+); Hanka,Žaneta(Karv+); Janča P.(Mořkov+); Miška,Barča,Dorka (hranice).
(Jaroušek)


Počet zobrazení: 1699,  Datum vydání: 03.05.2006  10:13:01
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)