Oáza modlitby (1.-3.10.2004, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 24. ledna  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (1.-3.10.2004, Cvilín)

Neobvzklé množství.

Na Cvilín připutovalo neobvyklé množství (cca 43) oazáků (včetně O.Josefa, O.Karla a O.Adama). Byli přítomni všichni "jedničkáři", kteří se připravovali na vstup do deuterokatechumenátu a moravská část "dvojkařů", kteří se snaží objevit své charisma na poli služby. V pátek nás na Cvilíně přivítal O.Josef a tradiční večerní menu. Mottem sobotního dne bylo "Charisma diakonie - dar služby". S.Siarda přiblížila Krista - vzor Služebníka prostřednictvím obrazu P.Siegera Ködera: "Dal jsem vám příklad". Poté jsme ve skupinkách hledali ve světle Božího Slova odpověď na to, jaký vzor služby nám Ježíš předkládá, jak Kristus člověku slouží a čím je služba pro každého z nás. Novinkou bylo vytvoření "kuchyňské" skupinky, která poznané hned uváděla do praxe - a to zejména trpělivým dovářením špaget, aby se všichni dosyta najedli. Po krátké procházce, na které "jedničkáři" přemýšleli nad tím, proč se chtějí vydat na novou cestu, a dvojkaři o svém konkrétním charismatu služby, se přiblížil vrchol oázy modlitby. Bylo jím přijetí 15 členů oázy do deuterokatechumenátu. V neděli jsme se po mši sv. a slze loučení vraceli do svých domovů. Setkání bylo krásné a radostné. Radovali jsme se mj. i s Jankou Kl. z jejího velkého úspěchu. Chvála Pánu!
(s.Siarda)
Počet zobrazení: 1690,  Datum vydání: 05.05.2006  16:29:13
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)