Oáza modlitby (30.11.-2.12. 2001 Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 9. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (30.11.-2.12. 2001 Cvilín)

"Pamět svědků" - život Církve.

Sešli jsme se skoro v hojném počtu (bylo nás asi tak 17) v poslední listopadový páteční podvečer. Veselý večer, který byl plánovaný na sobotu, se začal o pobavení starat už v pátek večer, když z Třinca, jejž ho bez boje obdržel, přijela akurát Danielka. Nakonec to však kupodivu stačilo, jelikož se Daniela pochlapila :-) (přibrala Bodzia:-) a taky Věrku). Nuž pátek jsme zakončili v duchu hesla "ora et labora" (nejdřív jsme ho umyli a pak jsme se modlili) v kostele. Rána následujícího dne jsme zachovali milý a bezesporu blahodárný (už skoro:-)) zvyk z minulé víkendovky, totiž spánek do 7:00. Po snídani a stánku setkání následovala konference na téma "Pamět svědků", kde o. Josef mluvil zvláště o potřebě svědků víry, aby svět mohl vůbec fungovat. Poté jsme měli až do oběda volno, přičemž jsme ho trávili ve snahou promeditovat konferenci a připravit se na odpolení sdílení se. To jsme pak uskutečnili ve skupinkách (spíše malých skupinkách (poněkud přesněji po dvou nebo po třech:-))) při procházce kajsi(kdesi) po venku. Mše svatá byla tradičně v klášterním kostele. Po ní jsme slavnostně vstoupili do nového cirkevního roku posvěcením adventního věnce, roráty a modlitbou nešpor. nuž a po večeři následoval očekávaný bod programu - večer nové kultury, při němž, kromě dárků od Mikuláše, kterýžto se osobně účastnil v poněkud pozoruhodném obleku, dostali o. Josef a Jirka dárky obvzláštní, jelikož se to hodilo k jejich probíhající (respektive hodně brzy proběhnuvší) transformaci na jedince s věkem o rok vyšším (v případě o. Josefa by to mělo být už 17, ale kdo ví :-)). Nuž atmosféra vpravdě radostná a sdílná se z veselého večera přenesla i do kostela, kde jsme krátkou adorací a apelem ukončili sobotní den. V neděli jsme se akorát najedli (duchovně, tělesně, pak zas duchovně a ještě jednou duchovně, přičemž to byla mše svatá, kterou jsme slavili vyjímečně v domečku a která byla moc krásná). Nuž a pak oběd, něcomálo uklízení a svižný odjezd k zítřkům prozářeným odleskem našich životů.
(kvapočka)
Počet zobrazení: 1577,  Datum vydání: 26.04.2006  22:43:38
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)