Oáza modlitby (14.-17.11. 2003, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby (14.-17.11. 2003, Cvilín)

"Pamatujme na to, že v nás bydlí Duch Svatý a dovolme Mu, aby nás vedl."

"K našemu setkání s Kristem dochází v Duchu Svatém, podobně jak je tomu při setkání Otce a Syna v odvěké lásce Nejsvětější Trojice. Pamatujme na to, že v nás bydlí Duch Svatý a dovolme Mu, aby nás vedl." (o. Fr. Blachnicky)
Tento víkend se nás sjelo ještě více než minule ( 35 človíčků). Oáza měla celkem tři části. V první jsme objevovali Ducha Svatého v Písmu a ve svém životě. Duch je totiž hybnou silou našeho života s Kristem, protože chceme-li být naplněni Kristem, musíme přijmout Ducha Svatého. To jsme si připomínali v katechezích, které vedl o. Juzek a br. Bodzio i na skupinkách.
Druhým bodem celého programu pak bylo přijetí osmi účastníků letní oázy I° do deuterokatechumenátu. Byli to: Karolína, Jana, Dorka, Michaela (Miška), Aga, Renata, Teeerinka a Peter.
Třetím vrcholem pak byly oslavy. Připomněli jsme si svátek o. Karla a narozeniny Hanky a o. Juzka. Návštěva o. Karla byla pro nás milým překvapením.
Z této oázy si odvážíme bonbónek – zážitek Ducha svatého, a víru, že ve svém každodenním životě dokážeme přijmout Ježíšův kříž.
Zúčastnění:Juzek; Kája, Hanka, Šaneta (Karviná); Terezka a Agatka Koziel, Anetka, Agatka Branna, Ania, Jana, Pavel, Vojta, Marian, Alice (Těš,Ven,Jab...); Jarek, Lenka, Janka, Majka (Místek+); Bodzio, Majka Cejnková, Petr "Zug", Terka, Monika a Renata a Jirka, Peter (Brno); Majka (Křtiny); Barča, Dorka, Miška (Hranice); Karolína, Jana Pítrová; Šárka, Lukáš, Jitka (Olom). (napsáni kurzívou byli přijati na tomto setkání do deuterokatechumenátu)
(Jana P.&kvapočka)
Počet zobrazení: 1687,  Datum vydání: 26.04.2006  23:53:03
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)