Oáza evangelizace (Cvilín 20. -26. 2. 2009)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza evangelizace (Cvilín 20. -26. 2. 2009)

Nebylo to o počasí ani o sportu..., ale o Duchu a Pravdě.

Moji milí, před nedávnem jsme se vrátili z oázy evangelizace. Bylo nás poskrovnu, avšak - jak jsme se shodli - byl to výběr toho nejlepšího :-) dvě sestry, dva bratři a dva řeholníci...

Podle fotek by se zdálo, že se jednalo především o legraci, hry, sněhuláky, koulovačku apod., ale nebylo tomu tak. Nahlédli jsme do tajemství světla, které nám skrze různá setkání poodhalilo to, co se bytostně dotýká našeho života.

A tak jsme na naší "oázové pouti" potkali Nikodéma (významnou osobu, jakoby ministra a biskupa v jedné osobě), který když slyšel a viděl, co Ježíš koná, byl tak vyveden z míry že ho musel jít navštívit a na všechno se pořádně vyptat (udělal to v noci, přece jen jako významná osobnost musel počítat s veřejným míněním). Po rozhovoru pochopil, že se musí znova narodit.

Potom jsme potkali Samaritánku u studny a spolu s apoštoly jsme se divili, proč se s ní Ježíš vůbec vybavuje... a nebylo to o počasí ani o sportu..., ale o Duchu a Pravdě.

Třetí den se schylovalo ke krveprolití, avšak Ježíšova jedna věta a pak jeho mlčení způsobilo, že útočníci zahanbeně vyklidili pole. Ta věta zněla: "Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem."

Při dalším putování jsme se ocitli u Bethesdy a tam jsme viděli něco neobvyklého: jeden chromý, který byl nemocen téměř 40 let, najednou začal běhat jako srnec, a to jen na jediné Ježíšovo slovo. Čekali bychom, že takový uzdravený bude projevovat vděčnost, ale na jemné napomenutí: "hle, jsi zdráv, nehřeš už více, aby tě nepotkalo něco horšího", šel a Ježíše udal, že prý porušuje zákon a uzdravuje v sobotu.

Poslední den jsme svou pozornost soustředili už jen na Ježíši, který se nám zcela dává v Eucharistii.

Čas utekl jako voda a je tu opět všednost, avšak již dobře víme, že i zde je s námi ten, který dává všemu smysl a hloubku.

Pokoj a dobro!

br. Bohdan


Počet zobrazení: 4598,  Datum vydání: 11.03.2009  10:03:03
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)