Nový generální moderátor Hnutí Světlo-Život
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Nový generální moderátor Hnutí Světlo-Život

Polští biskupové, 16. června 2007, na 340. plenárním zasedání Konference Episkopátu Polska, zvolili nového generálního moderátora Hnutí Světlo-Život, kterým se stal P. Adam Wodarczyk.

Římský postulátor beatifikačního procesu Sluhy Božího Františka Blachnického, 39ti letý P. Adam Wodarczyk, se stal novým generálním moderátorem Hnutí Světlo-Život.
Rozhodli o tom biskupové 16. června 2007 během 340. plenárního zasedání Konference Episkopátu Polska v Kamieniu Ślaskim (Slezská Kamenice).
Biskupové vybírali ze tří kandidátů, kteří byli zvoleni světskými i duchovními osobami odpovědnými za Hnutí Světlo-Život, a to 26. května 2007 v Krościenku nad Dunajcem.
Nový generální moderátor vystudoval církevní dějiny. Tento týden obhájil doktorát na Katedře teologie Slezské Univerzity, pod vedením Prof. Jiřího Myszora, nazvaný „P. František Blachnický (1921 – 1987) – život a působnost“. 
Pochází z Tarnowskich Gór (město Tarnovskéch Hory), stejně jako zakladatel Hnutí Světlo-Život. Kněžské svěcení přijal před 13ti lety vkládáním rukou katovického metropolity, arcibiskupa Damiána Zimoně.
Zkušenosti v duchovní správě získával mimo jiné jako kaplan jedné z největších farností v Chorzově, zasvěcené sv. Hedvice (1994-1998). Zde byl také katechetou ve „Spolku technických škol“ (asi něco jako průmyslová škola). Zároveň studoval liturgiku a pastorální teologii na Institutu pastorálně – liturgické formace Univerzity v Lublinu (KUL). V letech 1998 – 2003 absolvoval doktorandské studium tamtéž, s přerušením na jeden rok, kdy studoval v Římě (Kongregace ve věcech kanonizačních). Od roku 2002 je ustanoven postulátorem římské části beatifikačního procesu Sluhy Božího P. Františka Blachnického.
Je jedním z mála lidí, ne-li jediným, kteří měli příležitost seznámit se s celým – nezvykle rozsáhlým – dědictvím tohoto kandidáta na oltáře. Prostudoval různé spisy a záznamy, které se tohoto člověka týkají a které jsou shromážděny v archívech církevních i státních.
V Hnutí Světlo – Život P. Adam působil od 80. let minulého století – jako účastník a animátor. Hned po kněžském svěcení se stal moderátorem oázového společenství v Chorzově, a také moderátorem diakonie
evangelizace v celé katovické arcidiecézi. Během studií v Lublinu byl zas moderátorem tamějšího akademického společenství Hnutí Světlo – Život. V Římě se pak aktivně zapojil do pastorace Poláků žijících ve Věčném městě a využíval přitom evangelizačních a formačních metod
Hnutí Světlo – Život.
P. Wodarczyk se stal pátým generálním moderátorem Hnutí Světlo – Život. Prvním byl sám zakladatel hnutí P. František Blachnický, kterého po jeho odjezdu za hranice roku 1981 zastoupil P. Vojtěch Danielský z varšavské arcidiecéze. Po smrti P. Danielského se v letech 1985 - 2001 služby moderátora ujal P. Henryk Bolczyk z katovické arcidiecéze, a po něm, v letech 2001 – 2007, tuto službu plnil P. Roman Litwińczuk z diecéze zelenohorsko – gorzovské.
Hnutí Světlo – Život je nejpočetnějším církevním hnutím v Polsku. Hlásí se k němu více než 83 tisíc členů, přičemž kolem 53 tisíc patří do mládežnických oáz, 21 tisíc je v tzv. Domácí Církvi a 8 tisíc ve skupinách Dětí Božích.

Počet zobrazení: 3311,  Datum vydání: 21.06.2007  19:20:06
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)