Modlitební novena měsíců - září 2008
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Modlitební novena měsíců - září 2008

Slovo života:
* Přijměte Ducha Svatého! (J 20, 22)

Modlitební úmysly:
* za přijeti daru života v duchu Svatém křesťany v Polsku a v Evropě,
* za upevnění a dynamický rozvoj INMC1, UKKS2 a Sdružení „Diakonie Hnutí Světlo-Život“ jak rovněž  diakonie sloužící uvnitř Hnutí Světlo-Život (diakonie jednoty, d. rekolekčních oáz, d. slova, d. formace diakonie, d. deuterokatechumenátu, Nadace „Světlo-Život“3)

Četba:
* Jan Pavel II., Dominum et vivificantem
* P. Fr. Blachnicki, Úloha Ducha Svatého v křesťanském životě; jednota a diakonie

_____________________

[1] Instytut Niepokalanej Matki Kościoła – sekulární institut založený P. Franciszkem Blachnickým, jehož počátky sahají do roku 1957. Členky tohoto institu pomáhaly F. Blachnickému už při organizování prvních oáz pro ministranty. Členky institutu žijí samy nebo v komunitách. Skládají sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, ale zůstávají ve světě, kde žijí a pracují jako jiní laici. Více(polsky) na http://www.inmk.oaza.pl/. (pozn. překl.)
[2] Unia Kapłanów Chrystusa Sługi – sdružuje kněze – moderátory Hnutí světlo – život. Klade si za cíl lepší realizaci jejich služby církvi. Sdružení uznává za svého zakladatel P. Franciszka Blachnického (jeho projekt z roku 1980). Více (polsky) na
www.ukchs.oaza.pl. (pozn. překl.)
[3] Fundacja Światło – Życie. Vznikla v roce 1989. Jejím cílem je výchova svobodného člověka, osvobozeného od všech závislostí. Pomáhá rovněž postiženým a ženám v nouzi. Více (polsky) na
www.fundacja.oaza.org.pl (pozn. překl.)

Počet zobrazení: 2224,  Datum vydání: 24.09.2008  22:12:35
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)