KODA (Cvilín, 4. - 20. 7. 2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

KODA (Cvilín, 4. - 20. 7. 2008)

K těm nezapomenutelným součástem patří i dlouhé a vášnivé debaty o rolích mužů a žen v rodinách, o partnerských vztazích vůbec a také o politice.

Historicky snad první, nezkrácená forma KODY, tedy kurzu pro animátory, proběhla pod ochranou Sedmibolestné Panny Marie na Cvilíně hned v prvních dnech a týdnech července.
Ač nás nebylo mnoho, včetně moderátora 6, zastoupili jsme rovným dílem všechny 3 moravské diecéze (Vašek a Jíťa olomouckou, o.Juzek a Janka ostravsko-opavskou a já s Rendou brněnskou).
A co jsme tam těch 16 dní dělali? Snažili jsme se teoreticky i prakticky načerpat co nejvíce pro službu druhým v oáze i mimo ni. Každý den jsme měli kromě mše svaté a breviáře takových hlavních 5 bodů programu, které jsme si částečně animovali sami (ty, pro které byly materiály v češtině) a částečně o.Juzek. Ve „škole animátora společenství“ a „ABC animátora“ jsme se dozvídali různé věci o tom, jaký by měl být animátor, o přijímání sebe, přijímání kritiky a hodnocení, jak komunikovat, řešit konflikty, něco o hnutí a Františku Blachnickém, o svobodě a pomáhání k osvobození druhým, … a spoustu dalšího , ve „skupinkách“ jsme poznávali různé metody vedení skupinek, jež jsme mohli rovnou vyzkoušet v praxi a ve „škole modlitby“, která byla často spojena se stánkem setkání, jsme se podobně jako na oáze I 0 mohli hlouběji zamyslet nad svojí modlitbou, nad tím jaká je, čím je a čím by být měla. Posledním základním bodem programu, který jsme ovšem často nestihli, byl večer nové kultury. Z těch, které se uskutečnily, se nám do paměti asi nejvíce zapsal večer strávený nad stolní hrou katakomby, ve kterém jsme církev obohatili o 4 nové mučedníky, kteří skončili v Koloseu a 2 nové křesťany, kteří byli po náročné přípravě pokřtěni . I přes velké obavy všech, kteří se dostali do římského vězení a měli být předhozeni lvům, nikdo neobětoval modlám a všichni se raději nechali sežrat.
O to, aby KODA neprobíhala úplně bez problémů, jsem se postarala já, když jsem hned třetí den lehla s horečkami a následující 2 dny strávila v krnovské nemocnici po lumbální punkci, čímž jsem se ochudila nejen o čtvrtinu oázy, ale také o téměř všechen výborný bůček a klobásy z Mořkova, které nám přivezla Janka a které se staly další nezapomenutelnou součástí naší KODY. K těm nezapomenutelným součástem patří i dlouhé a vášnivé debaty o rolích mužů a žen v rodinách, o partnerských vztazích vůbec a také o politice.
Oproti většině ostatních oáz jsme měli výhodu hned dvou dnů společenství. První, větší, jsme prožívali na Píšťalkově primici, druhý, menší, na Cvilíně poslední den KODY. Mezi další zajímavá setkání patří i naše návštěva kláštera klarisek-kapucínek ve Štenberku, kde jsme si popovídali se sestrou Konzolatou, která se s námi podělila o svoje zkušenosti s životem v klauzuře a setkání s o.Romanem, minoritou, který nám vyprávěl o kruciátě osvobození člověka na Slovensku, kterou tam má na starosti, o skupince abstinujících alkoholiků, kterou vede a jeho zkušenostech s těmito lidmi i kruciátou. Možná, že i toto setkání mělo vliv na rozhodnutí několika z nás k roční a Jančině celoživotní účasti v KOČ (kruciátě osvobození člověka).
Byl to pro nás všechny velký a krásný čas milostí, kdy se nás Pán dotýkal.
Chvála Tobě, Pane!  Monča

Počet zobrazení: 2669,  Datum vydání: 08.08.2008  00:46:01
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)