Velké věci v Olomouci
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Velké věci v Olomouci

Nechyběli ani Cejnkovi a Vajglovi.

Dne 16.6. 2007 se konalo jáhenské svěcení v Olomouci. Kandidátů bylo 5 a mezi nimi Jirka Pospíšil. To jsme si nemohli nechat ujít! V Olomouci jsme byli s hodinovým předstihem, ale vůbec nám to nevadilo. Bylo pěkné sledovat, jak přijíždí autobus za autobusem – kolik lidí bylo ochotno přijet podpořit budoucí jáhny v jejich velký den. Navíc jsme měli možnost povykládat i s oázáky, které jsme pěkně dlouho neviděli. Dorazila Siarda, Vašek, Lukáš, Věrka, Ondra, Hanka Rybjanka, Monča Němečková, Jaroušek, já a Bětka, pro kterou vzdálenost skrz republiku není žádná vzdálenost. Nesmím zapomenout na Cejnkovy a Vajglovy. Když se čas nachýlil, ukončili jsme diskusní kroužek a přesunuli se do katedrály. Dostali jsme se až do presbytáře katedrály, takže jsme mohli nejen vše slyšet, ale také něco vidět. Mše byla krásná. Pan biskup měl kázání o tom, co to znamená být jáhnem, o lásce, o víře, že je odpovědí na Kristovu lásku, a taky o tom, že jedinou ženou jáhnova života má být Panna Maria. Všech 5 kandidátů přijalo jáhenské svěcení, s ním i přímluvu všech svatých a potřebné dary Ducha svatého. Slíbili věrnost a čistotu Bohu a taky poslušnost svému biskupovi. Celá mše byla nádhernou chválou Pána a jeho milosti bylo tolik, že se dala skoro krájet. Po mši svaté jsme potřásli Píšťalkovi rukou, popřáli příjemné prázdniny v Texasu a hodně síly do nového působiště na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. No, a pak se rozešli na vlakové nádraží a do svých domovů. Myslím, že všem nám zůstala z toho krásného zážitku radost v srdci a nadšení pro další život s Pánem. Tak za rok se těším na setkání v Olomouci při příležitosti kněžského svěcení! Lenka
Počet zobrazení: 2464,  Datum vydání: 21.06.2007  13:35:29
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)