OM (Drahotuše, 19. - 21. 01. 2007)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Neděle 9. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

OM (Drahotuše, 19. - 21. 01. 2007)

Přišlo mi to strašně ponižující být i třebas jen vzdáleně spojována s takovýmito lidmi, obhajovat je před nevěřícími, táhnout s nimi za jeden provaz, usilovat o stejný cíl...

Asi by se slušelo napsat něco velmi konkrétního o drahotušské víkendovce, aby ti, kdo se jí nezúčastnili, měli čeho litovat a proč ronit slzy. Jenomže v tom případě vás asi zklamu- mně totiž jednotlivé oázácké akce natolik splývají, že vyloupnout pak tu jednu konkrétní z nich je, jako byste si měli vzpomenout při skládání puzzle -a zrovna byli u naprosto otřesné oblohy-, kterýže to dílek jste do obrazce položili jako poslední.
Abych však začala popořádku, musím začít loňským rokem, kdy jsem se s Oázou poprvé setkala. Nemohu se totiž ubránit dojmu, že právě Anno Domini 2006 byl zcela zásadní v mém životě a že přestože vím, že je Bůh Dárce darů přemnohých a svými prezenty často  až velkomyslně plýtvá, vloni mi jich nadělil tolik, že jsem za ně za všechny někdy ani nestačila aspoň vděčně poděkovat. Pro vaši konkrétní představu uvedu ty nejnázornější: biřmování; přijetí na fyzioterapii (-kdo se hlásil 2x na tentýž obor a věděl, že to je přesně to, co chce, ten pochopí-); úspěšná operace a uzdravení mé maminky; Oáza...
Mám silné podezření, že je to díky jedné staré osvědčené pravdě, kterou jsem do té doby dosti ignorovala, že totiž když uděláte i ten nejnepatrnější a nejneochotnější krůček směrem k Bohu, On nejenže vás povzbuzuje, ale sám k vám pospíchá mílovými kroky. Moje opravdové přijetí Krista však nebylo Mariino pokorné:,, Ano, Pane.", ale dosti vzpurné: ,,Yes, sir!".
Do té doby jsem totiž žila v takovém rozporu mezi mým ideálním pojetím křesťanství a reálnou skutečností, tedy spíše mému subjektivnímu náhledu na skutečnost, že mi přišli mnohem férovější moji ateističtí bratři než kdejaký ,,normální" katolík. Přišlo mi to strašně ponižující být i třebas jen vzdáleně spojována s takovýmito lidmi, obhajovat je před nevěřícími, táhnout s nimi za jeden provaz, usilovat o stejný cíl...
Naštěstí má Bůh rozličné prostředky, jak postrčit svá nezbedná dítka tím správným směrem. Díky jednomu nejmenovanému oázáckému sluníčku jsem začala postupně vnímat svou předpojatost a drzost, s jakou jsem posuzovala ostatní, (naprosto analogicky si počínal anděl Petronel, když se svým nonšalantním luskáním posílal ,,hříšníky" do pekla za pobaveného řehotu čerta Uriáše), a konečně jsem vzala na vědomí, že nejnutnější výbavou křesťana je láska a ten ,,zbytek" jakkoliv je důležitý a potřebný, je jen pouhou ozvěnou agapé.
Proč vám o tom všem píšu? Abych vám vzápětí mohla sdělit, co pro mne Oáza znamená.
Je to doušek Živé vody po úmorném horkém dni, je to žhavá jiskra, která zcela bezpečně zapálí suchý stoh slámy, je jako Fata morgana až na to, že je skutečná...
Na všech víkendovkách je příznačné toto: ať se uskutečňují kdekoliv a kdykoliv a ať se nacházíte v jakémkoliv duševním rozpoložení, vždy vás zaplaví tak úžasně velikananáská vlna lásky tohoto společenství, která spolehlivě spláchne ty všemožné usazeniny, jež vás tak štvou či bolí. Ve všem máme dorůstat v Krista, ale k tomu taky potřebujeme silné a hluboké kořeny. Já jsem je zapustila v Oáze. Někdy tomu nemohu až uvěřit, o co všechno jsem samu sebe okrádala, jak špatný stratég ze mne byl při tom všem hledání a nalézání... Ale pak mne zasáhne gejzír čiré radosti, ve které ,,chci zpívat písně o lásce Tvé a tančit radostí, v nich jméno Tvé, jméno přesvaté mé srdce velebí. Toužíš proměnit celý život náš, svojí láskou nás otvíráš, Duchem svým oheň zažíháš. Ty jsi Pán!"
Člověk, aby dosáhl 4. rozměru svého bytí potřebuje konkrétní milující a podobně smýšlející lidi, pro dosažení pátého potřebuje Boha. Já vám děkuji za poskytnutí 4. rozměru mému životu.
Díky, že jste a chvála Pánu!
Maruška

Počet zobrazení: 2040,  Datum vydání: 03.02.2007  17:58:19
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)