Den společenství v Katovicích (2008)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Den společenství v Katovicích (2008)

Krátká zpráva ze zahraničí

7.9. jsme na pozvání našeho animátorského páru Wieczorkových vyjeli s celou rodinou do Katovic na diecézní "Den společenství". Abychom se příliš nebáli, setkali jsme se na hranicích ještě s rodinkou Jiříkových.
Díky milému přijetí manželů Wieczorkových v jejich rodinném domě (v Rybníku) se nám v Polsku začalo okamžitě líbit.
Po vřelém přivítání a skvělém obědě nastal čas přesunu z Rybníku do Katovic - místa hlavního bodu celého dne. Přijeli jsme s hodinovým předstihem a kolem katedrály už byly mraky lidí. Mše byla nádherná, slavnostní a dětem za tu dobu narostla trpělivostí křídla andělů (1 hodina nácvik písní + 2 hodiny  mše). Po mši následoval přesun na farní zahradu a setkání následovalo v zábavném duchu.
Chtěli bychom se s vámi podělit o náš postřeh: Bylo ohromující to vědomí, že patříte jako malá kapka oázy z Česka k velkému moři polské oázy. Dalším  zážitkem bylo uvědomění si univerzálnosti („celosvětovosti“) katolické církve. I když mše byla vedena v polském jazyce, přesto jsme "rozuměli". Bylo krásně slyšet v polském moři čtyři slabé české hlasy "Věřím v Boha..."
Lenka a Jiří Sedláčkovi
Počet zobrazení: 3364,  Datum vydání: 23.09.2008  21:54:39
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)