Den společenství (17.7. 2003, Petřvald)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 8. března  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Den společenství (17.7. 2003, Petřvald)

Pár fotek z tohoto setkání najdeš v rubrice "Fotky".

Den společenství, vrchol to Oázy živé církve, se uskutečnil tentokráte v Petřvaldu. Pořádající, a zároveň jedinou probíhající, byla oáza I° pod vedením o. Karla z nedaleké Trnávky. Krom ní se též ke slavení tohoto dne dostavilo milé množství oázáků i neoázáků z různých koutů Moravy (Brno, Olomouc, Frýdek-Místek, Třinec, Petřvald, Vendryně, Krnov), včetně o. Josefa. Program započal něco před 10 hodinou dopolední uvítáním, skrze nějž jsme si mohli uvědomit, že tu nejsme jen dílem nějaké náhody, ale že tu všichni jsme, abychom byli Bohu blíž, abychom tu byli pro Něj a pro ostatní. Poté se nám představila oáza I° z Trnávky, kteráž čítala (něco kolem:-)) 24 účastníků, 6 animátorů (Monika, Šárka, Janka, Bodzio, Píšťalka, Robert) a moderátora o. Káju. Tím, žel, všechno představování ustalo a přišla na řadu svědectví. V těch se s námi Mary (Maruška) a Kája (Karolína) podělili o své zkušenosti s Bohem, který je Bohem milujícím, uzdravujícím a stále přítomným. Povzbuzeni jejich slovy, jak Pán dokázal působit a proměnit jejich životy, jsme se vrhli do víru lásky vrcholu slavnosti, mše svaté, abychom se Mu vydali a nechali se proměnit jeho láskyplnou přítomností v Eucharistii. Otec Josef v kázání (dost hlasitě:-)) zdůraznil, že je potřeba nechat se Pánem kout jak železo, abychom mohli přinést užitek jako Jeho užitečné nástroje. Po mši svaté, jsme se odebrali naplnit svá břicha dobrým a vydatným obědem, při němž jsme se vzájemně sdíleli a těšili. Odpolední program začal chvíli po 14. hodině, na jeho počátku, v rámci Hodiny odpovědnosti jsme vyslechli katechezi o odpovědnosti z úst Heřmana, kaplana pro skauty, kdež asi nejpodstatnější myšlenkou bylo to, že nikdo nežije sám sobě, nýbrž má odpovědnost k Bohu a tím i ke všem svým bratrům. Na závěr programu jsme pak zazpívali oázovou hymnu tohoto roku a přijali pro svá povolání a cesty svátostné požehnání samotného Krista.

Zůčastnění:o. Jusef, Pavel Cejnek, Jirka Kuna, Vašek, Alenka, Lukáš, Lenka, Jarek, Frau, Maruška Kol., Megi, Petřvald, Ania, Stefan, Kuba, Oáza I° z Trnávky ... (kvapočka)


Počet zobrazení: 1749,  Datum vydání: 26.04.2006  23:38:03
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)