Den společenství (17.7.2002, Cvilín)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pondělí 28. září  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Den společenství (17.7.2002, Cvilín)

Společenství lásky s Kristem a v Kristu mezi sebou navzájem.

Na Cvilíně se tentokráte setkaly pouze dvě oázy, a to Oáza Dětí Božích II° z Melče, a "domácí" oáza I°. Ty však byly doplněny asi dalšími dvaceti oázáky, kteří neváhali na Cvilín přijet, aby mohli společně s aktuálními účastníky oáz prožít den jednoty - den "velké oázy". Shluk to byl vskutku milý, čítající asi 70 člověků, z čehož čtyři byli kněží - o. Josef, OFMConv. (moderátor oázy I°), o. Sebastian OFMConv.(moderátor ODB II°), o. Karel, ketrýžto měl být moderátorem oázy O°, která se nekonala z důvodu nedostatku přihlášených účastníků a oázový host o. Pavel, SDB z Prahy.
Program odstartoval v 10 hodin, přičemž jeho první část, zpěv v kruhu písně "Svorni jsme" a hymny oázy pro tento rok "W dialogu miłości", nás utvrdila a povzbudila ve vědomí, že se tu shromažďujeme ne jen tak pro nic za nic, ale abychom vytvořili společenství s Otcem, skrze Krista v Duchu svatém, společenství lásky s Kristem a v Kristu mezi sebou navzájem.
Poté došlo k představování jednotlivých oáz. Začínali podle tradice hosté. Po představení moderátora, animátorů (Alice, Jaroušek, Jiřka, Monika, Robert, Věrka) a účastníků řekli též cos o svém znaku, na kterém, krom společenství oázy, byl též znak Fos-Dzoe s trnovou korunou, která jim byla upomínkou na pasování na služebníky Boží ("Následuj Krista v službě Bohu a bratřím"). Nato nám v sytých barvách představili svůj denní program, přičemž plnění některých zdatností nám předvedli (což bylo značně k popukání:-)). Na závěr se jeden z účastníků s námi podělil ve svědectví, co na oáze prožil.
Nu, inu, tak a pak nastoupila oáza I° ze Cvilína, kdež se účastnilo 14 účastníků, z čehož počet účastnic hrubě přesáhl počet účastníků (poměr 13:1):-). Znak měli vyvedený jako dalekohled, přičemž v jednom okuláru, byl znak Fos-Dzoe, ve druhém pak 7 nožů:-) (mečů:-)), jako symbol následování Panny Marie, což vcelku znamenalo, že jsou stále objevující skupinkou. Pak též zazpívali píseň své oázy, ostatně stejně jako ODB II°:-), předtím ještě představili jednotlivé skupinky, jejichž animátory byli Janka, Vašek a Šárka (též tam byli, coby animátoři skrzeva jídlo resp. skrze školu modlitby a hudbu Anetka a br. Bohdan, OFMConv.). Na závěr představení se s námi dvě oázačky podělili o svém zakušení Božího působení ve svém životě.
Chvilu před polednem byla započata slavnostní mše svatá, která byla vrcholem všeho programu našeho setkání. Při kázání nám otec Karel na příkladu s růží ukázal, že jest-li chceme být co k čemu, a tvořit společenství, není jiné možnosti, než-li být, tak jako okvětní lístky na růži, připojeni ke stvolu, kterým je Kristus, jelikož, stejně, jako okvětní lístky bez stonku, tak i společenství bez Krista nemůže držet pohromadě, natož pak vydávat krásnou vůni, kterou růže, stejně jako společenství je-li spojeno v Kristu, vydává. Po sjednocení se v Kristově oběti jsme se plnně zasytili gulášem. Po krátkém volném čase, který mohl být libovolně vyplněn, třebas hrou "fuska", či radostném komunikativním se oblažováním (nejlépe však s důkladným trávením:-)).
O 14:30 začal odpolední program, který si připravila "cvilínská" oáza. Jeho hlavním tématem bylo přijetí Krista za svého Spasitele a Pána a následky tohoto rozhodnutí:-). Celé pásmo bylo značně obohacující. V jedné ze scének byl vykreslen člověk, jménem Petr, jenž má své srdce plné různých nájemníků. Náhle však někdo zaklepe na dveře jeho srdce, klepe stále a vytrvale až Mu Petr otevře. Je to Ježíš. Petr však neví, kam by jej ubytoval, protože všechny své pokoje svého srdce má pronajaté. V jednom mu bydlí paní závist v druhém paní nenávist, v dalším zas pan a paní špatné myšlenky, jinde paní rozkoš, onde zas pan nevěřící, inu, s Ježíšem neví, kde ho ubytovat. Je pravda, že mu jeho nájemnící příliš nevoní, ale neví, jak by se jich mohl zbavit, takže raději se s nimi snaží v poklidu vydržet. Tu však přichází Ježíšova nabídka, aby mu Petr dal klíče od svého srdce, a sám aby se stal "pouze" jeho správcem, aby On jej mohl změnit. Po chvíli nejistoty to Petr přijímá s domluvou, že za měsíc se podívají na to, jaké jsou výsledky. A Petr se nestačí divit - v prvních dveřích bydlí paní láska v dalších pan a paní dobré myšlenky, pak sebeovládání a v posledních dveřích bydlí víra. Ježíš opravdu dokázal proměnit Jeho srdce, stačilo jen mu dát ty klíče.
Na závěr celého programu jsme společně zazpívali ještě jednou hymnu oázy a pak už přišel jen zvonec, a pohádky je konec.
(kvapočka)
Počet zobrazení: 1641,  Datum vydání: 26.04.2006  23:14:47
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)