Dej svůj hlas kapličce a Čisté lásce
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 3. července  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Dej svůj hlas kapličce a Čisté lásce

Kaplička, která se dostala mezi 15 nejzdařilejších kulturních staveb Jihomoravského kraje opravených v roce 2007.

Srdečně zdravím. Dovoluji si touto cestou obrátit se na odběratele časopisu Milujte se! a to přímo z redakce tohoto časopisu z fary z Vranova nad Dyjí. Pokud by někomu nebyl tento mail vhod, předem se omlouvám... Chci Vás totiž poprosit o podporu a o hlas pro kapličku ve Vranově nad Dyjí, do které bude při jarním setkání Společenství čistých srdcí umístěna nová socha Panny Marie Matky Čisté lásky. Zde je možno hlasovat: http://ias.kr-jihomoravsky.cz/kultura_soutez/prvni.php#vra Tato kaplička se dostala mezi 15 nejzdařilejších kulturních staveb Jihomoravského kraje, opravených v roce 2007. Na stránkách JM kraje nyní probíhá veřejné hlasování o tom, která z těchto staveb získá největší popularitu díky hlasům hlasujících. Napadlo mě, že by nebylo vůbec marné, kdyby právě naše kaplička vyhrála a tím se i nepřímo upozornilo na hodnoty čisté lásky a Společenství čistých srdcí. Nejde nám o finanční výhru (150 000 Kč), tu by stejně dostal pan starosta a opravil by další kapličku - i když mu ji samozřejmě přeji, ale jde nám o to povzbudit tuto jeho dobrou snahu a zároveň i předložit nenásilně veřenosti existenci a potřebnost čistých vztahů, které jsou reprezentovány právě P. Marií Matkou Čisté lásky... V současné chvíli by kaplička potřebovala získat asi ještě 3000 hlasů k vítězství v této soutěži... A tak chci poprosit nejen o hlas, ale i o hojné rozšíření této informace... Pozor: hlasovat je možno pouze do 15.2.2008. Připojuji ještě několik důvodů proč toto hlasování podpořit ve prospěch vranovské kapličky: - Je opravdu na pěkném místě a je pěkně opravena. - Je dobré svým hlasem ocenit to, že kaplička byla opravena zásluhou představitelů města Vranov nad Dyjí - je to milý posun... - V pohraničí je mnoho dalších náboženských staveb, které by opravu potřebovaly a v případě úspěšného umístění této vranovské kapličky by se na tuto problematiku účinně poukázalo - Z Vranova vycházejí pěší poutníci a tudíž by jistě i toto místo mohlo být blízké nejen jim... - Nově opravená kaplička může být pěkným zastavením jak pro domácí tak pro rekreanty... Pokud by vám z nějakého důvodu nešlo hlasovat, pak to prosím zkuste takto: www.kr-jihomoravsky.cz pak informace pak soutěže a konečně "Nejlépe opravená kulturní památka JMK roku 2007" Moc děkuji a žehnám P. Marek Dunda


Počet zobrazení: 2888,  Datum vydání: 13.02.2008  11:24:53
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)