Čo znamená ks. Franciszek Blachnicki a Oáza?
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Čtvrtek 22. dubna  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Čo znamená ks. Franciszek Blachnicki a Oáza?

Ktosi, kto bol po 1.stupni ONŽ  povedal, že oáza je zastaralá...

Chcem vám ponúknuť niekoľko myšlienok o Blachnickom. Možno nie sú usporiadané. Len tak som ich zo srdca napísal. Prosím prijmite ich. Vďaka.
Prorok živej Cirkvi.
Svätý.
Prečo bol Blachnicki nebezpečný pre komunistickú vládu?
Tieto a podobné titulky sú v poľských printových médiách o božom služobníkovi F. Blachnickom (FB), ktorého 20.výročie smrti si pripomíname v týchto dňoch. (+ 27.2.1987 v Carlsbergu) Nakoľko FB je pre mňa osobným kňazským vzorom a študoval som jeho život a dielo, chcel by som vám pripomenúť túto vzácnu osobnosť, ktorá má stále vplyv na život Cirkvi. F. Blachnicki  nepatrí do múzea spomienok, ale do nášho aktívneho kresťanského života. FB má stále čo povedať nám oázistom aj na Slovensku.
Ktosi, kto bol po 1.stupni ONŽ  povedal, že oáza je zastaralá... Vtedy som si pomyslel, že keď nepoznám podstatu charizmy Hnutia Svetlo – Život (HSŽ), ako môžem hodnotiť Božie dielo? Ja verím, že je HSŽ je Božie dielo. Dokonca ani súčasníci FB, ktorí ešte žijú, nikdy nepovedia, že HSŽ je zastaralé. Potom, kto má právo dať odpoveď na otázku: Je oáza aktuálna alebo zastaralá? Alebo či je na mieste sa takto pýtať?
Prichádza mi na um slovo FB, ktorý povedal, že Oáza nie je letný výlet pre pubertiakov, ale je to hnutie dospelých kresťanských laikov. Vnímajme teda HSŽ v celej jeho celistvosti.
Vnímajme Hnutie ako dar od Boha! Vstúpme do podstaty charizmy oázy! Buďme „in“! Urobme všetko preto, aby sme prijali a odovzdali celú charizmu!
V súčasnosti prebieha beatifikačný proces osoby FB a hlavný postulátor procesu otec Adam Wodarczyk povedal o ňom toto:
„ ...jeho hlboká a živá viera, oddanie Cirkvi  a svedectvo prostého  a chudobného života môžu byť inšpiráciou pre laikov a duchovných. Blachnicki bol človekom hlbokej mystickej modlitby, ktorá ho doviedla na záver života do hlbokého zjednotenia s Kristom. Charakterizovala ho veľká úcta ku krížu, ktorá mala prejav  v jeho modlitbe  a jeho náuke, zvlášť v posledných rokoch jeho života. Dával svedectvo, tak ticho a pokorne  prijímal každý deň osobný kríž – starosti a utrpenie. Bol rovnako zamilovaný v liturgii a Božom slove. Nielen učením, ale najmä svedectvom každodenného, kresťanského a kňazského  života sa snažil o postoj celkového a bezhraničného oddania sa Kristovi a Márii ako aj otvorenia sa na Ducha svätého. A posledný rozmer jeho duchovnosti (podstatný) – služobný život nazval diakoniou. Bol presvedčený, že každý človek má učiniť svoj život celkovým darom pre Boha a ľudí.  A to zrealizoval vo svojom živote heroickým spôsobom.  Z hľadiska služobného postoja je pre nás vzorom a príkladom, poukazujúc na to, ako mnoho Boh môže robiť skrze jedného človeka, ktorý celkovo sa Mu odovzdá v službe...“
Nech tieto slová sú pre nás povzbudením.
ThDr. Jozef Heske

Počet zobrazení: 3231,  Datum vydání: 28.02.2007  12:21:41
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)