Cesta ke kořenům (8.-9.10.2004)
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Středa 28. července  2021
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Cesta ke kořenům (8.-9.10.2004)

Oázové kořeny - Krościenko.

Hrstka animátorů v čele s otcem Josefem, se vydala v pátek 8.10. kolem sedmé hodiny ranní na cestu. Tato cesta nám dlela v srdcích už dlouho. Zásadním impulsem pro její uskutečnění se stala návštěva generalního moderátora o. Litwinczuka na našich letních oázách a jeho pozvání. Vyrazili jsme tedy - Juzek, Siarda, Vašek a Lukáš - na cestu ke kořenům, do samého srdce oázového hnutí - Kroscienka. Cesta byla dlouhá a zajímavá, a leckdy i napínavá, když jsme ji hledali:-). Do centra v Kroscienku jsme dorazili, po obědě v Zakopanem, v odpoledních hodinách. Byli jsme očekáváni a radostně uvítáni. Přijali jsme pozvání k čaji, abychom ho záhy mohli odložit na později, a vydali se za vedení Kasi, jež se nás hned po našem příjezdu ujala, do průzkumu. Naše první cesta vedla do srdce centra - do kaple Krista Sluhy. Kaple, umístěná na patře jako hořejší místnost, je velice prostá a jednoduchá (asi pro 50 lidí). Na boční stěně jsou čtyři obrazy s tématem Krista Sluhy (jsou na hlavních stránkách http://www.svetlo-zivot.cz). Za ambónem je řecky "Světlo", u svatostánku, na měmž je kruh plný malých kruhů, jež zobrazuje nás spojené v jedno tělo, je řecky "Život". Kaple byla vysvěcena kardinálem Wojtylou (1973 nebo 78:-)). Ze srdce jsme se vydali v "Namiot Światła" (po česku "Stan Světla"). Je to nepříliš veliká dřevěná stavba, taktéž posvěcená kardinálem Wojtylou, která slouží k různému shromažďování. Je v něm umístěna oázová svíce, která se dříve (teď už ne:-)) vyráběla ze zbytků oázových svící z letních oáz. Odtud odebrali jsme se do Wieczerniku, což je taký přírodní amfiteátr (tuším tak max. pro 3000 lidí:-)), který byl původně postaven u příležitosti návštěvy svatého Otce a nyní je využíván obvzlášť při Dnech společenství letních oáz. Cestou k domu (od nějž je Wiecernik vzdálený tak 200 metrů), jsme si prohlédli zvon, na nějž se zvoní pouze přede mší svatou na Dnech společenství v létě a též asi trojmetrovou sochu Neposkvrněné s pramenem, který symbolizuje agape (stálé dávání - "po slovensku tuším "nezištná samožertva":-)). Při této soše je napsáno řecky "Život" (u Stanu Světla je "Světlo":-)).Poté jsme si prohlédli pokoj otce Blachnického (opět ganz jednoduše zařízený), kde pracoval při svých pobytech v Kroscienku. Pak došlo na již avizovaný čaj a povídání o otci Blachnickém, kterým nás zvláště obdarovávala paní Dorota - paní, která se s otcem Blachnickym setkala poprvé ještě než začali oázy asi před padesáti lety. Vykládala nám o počátcích oáz, o díle Kruciáty Osvobození Člověka, a též o osobnosti otce Blachického (mne obvzlášť zaujaly a povzbudily jeho postoje - Když začínal dělat oázy, tak v Polsku byl vydán zákaz práce s mládeží (mohlo se akorát vyučovat náboženství a tím to haslo.). Avšak otec Blachnicky viděl, že je potřeba tuto práci dělat a tak ji dělal. Stejně tak, když později bylo zakázáno vydávat různé materiály pro práci ve farnostech - viděl, že je to třeba a tak začal vydávat. Když bylo rozmetáno policií centrum Kruciáty Osvobození Člověka, která přispěla k celonárodnímu poklesu spotřeby alkoholu, a otec byl uvězněn, psal svým spolupracovníkům (ve smyslu:-)): "Chvalte Boha s Marií. Jestliže Bůh dopustil zničit tak veliké a plodné dílo, jistě je to proto, aby nám mohl dát něco ještě lepšího..."). Povídání to bylo vskutku podnětné:-). Po něm jsme se vydali znovu do kaple Krista Sluhy, kde jsme slavili mši svatou spolu s letošními maturanty, kteří jí uzavírali svá duchovní cvičení (kaple byla pěkně plná:-)). Plni radosti a síly sestoupili jsme (či spíš sjeli) z centra (které je vlastně spíš v kopcích nad Kroscienkem) do samotného Kroscienka, kde jsme se ve farním kostele pomodlili u hrobu otce Blachnického (sem byl převezen v roce 2000). Následně jsme se rozloučili s naší průvodkyní Kasiou a vydali jsme se na cestu k bratrům minoritům na Slovenskou - konkrétně do Spišského Štvrtoku. Cestou jsme pojedli, a tak jsme se hned po příjezdu vydali na kutě. Ráno jsme se společně pomodlili, posnídali vydali se na cestu do nedaleké Levoče, kde jsme se chtěli setkat s otcem Romanem, minoritou, který vede dílo Kruciáty na Slovensku. Setkání s ním bylo velice zajímavé, zvláště když nám vyprávěl své zkušenosti v práci s alkoholiky a zároveň bylo i povzbuzením k službě jim skrze dobrovolnou abstinenci od alkoholu. V Levoči jsme si ještě prohlédli mistní kostel s gotickou kaplí, která je zmenšeninou Sain Chapell z Paříže, a vydali jsem se na cestu k domovu. Tu jsme přerušili už pouze v Martinu česnečkou a haluškami a po nich někteří siestou, někteří prací, abychom do Olomouce dorazili kolem 18. hodiny večerní.

Zůčastnění (tak nějak:-)):o.Josef, s.Siarda, Vašek, Lukáš
(kvapočka)


Počet zobrazení: 1776,  Datum vydání: 05.05.2006  16:31:55
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2021)