COM v Hradci Králové 2. - 4. VI. 2006
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Pátek 14. srpna  2020
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

COM v Hradci Králové 2. - 4. VI. 2006

Dotkli jsme se taky nového tématu pro letošní rok, které zní PAMĚŤ A IDENTITA.

2.6.2006 se celá oáza z Čech a taky tak trochu z Moravy sjela do Hradce Králové, abychom společně prožili slavnost Seslání Ducha svatého. A tak, jak jinak, Duch svatý byl tématem naší katecheze. Hlouběji jsme vplouvali do tajemství třetí božské osoby a ujišťovali jsme se v pravdě, že Duch svatý není něco, ale Někdo!! Že to není žádná síla, ale Někdo,kdo v nás působí, Někdo, kdo nás netýrá, ale dává nám naději. Při katechezi jsme se dotkli taky nového tématu pro letošní rok, které zní PAMĚŤ A IDENTITA. Toto téma nás odkazuje na život a dílo papeže Jana Pavla II.. Máme se však dívat nejen do minulosti, nýbrž také do budoucnosti, především do svého života.

A po katechezi už nám nastala spousta práce, protože jsme potřebovali připravit program na večerní vigilii. Takže se chystala liturgie, zpěvníčky a především se zapotila skupinka, která chystala zpěv. Tato hektická činnost byla přerušovaná jen běžným, ale i neběžným oázovým programem (stánek setkání, mše svatá, oběd, hodnocení činnosti oáz za uplynulý rok…).Večer v 21,00hod. ale vše bylo připraveno a mohlo začít. Na vigilii byl přítomen i otec biskup Dominik sice mezi lidem, ale byl tam s námi.

V neděli při ranních chválách pak byli Pepa, Marek, Bubu a Jana přijati za čekatele na animátory. Jinak nás už jen čekala slavná mše svatá, při které jsme přebírali svíce pro letní aktivity. No a nakonec jsme si užili skvělý oběd v Adalbertinu a spokojeně jeli domů.

Zapsala a pozdě odeslala Janča


Počet zobrazení: 1956,  Datum vydání: 25.08.2006  20:28:07
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2020)