Oáza modlitby v Rajnochovicích
Jde o katolické hnutí, které se vyvinulo
v Polsku v době posledních 50-ti let.
Jeho zakladatelem je diecézní
kněz František Blachnicki. Jako mladý kněz hledal po svých záporných zkušenostech, (formální víra,
vyhlazovací tábor, ztráta víry v člověka, komunistická vláda, atd.) východisko jak oslovit především mladého člověka, jak přispět k upevnění a prohloubení jeho víry, jelikož byl vystavován velkému nátlaku propagandy, zastrašování, a uměle řízených tendencí...
Více...   
Oáza Choreb · O nás · Plánujeme · Stalo se · Různé · Oáza rodin · Svědectví · Kontakty · Foto · Linky · Vzkazy · Přihláška
Dnes je Úterý 18. ledna  2022
Nejbližší akce:

Exercicie, dá-li Pán, se uskuteční v termínu 2.8. - 9.8.2015 (příjezd navečer, odjezd dopoledne) - 7 dní

Cena (zahrnuje ubytování, plnou penzi a zajištění péče o děti v době programu pro manžele - není-li v ceníku uvedeno jinak):

- dospělí a děti nad 10 let - 520 Kč/den

- 1. a 2. dítě ve věku od 2 do 9 let - 410 Kč/den

- další dítě ve věku 2 - 9 let - 360 Kč/den

- dítě do dvou let:

                      a) bez nároku na stravu, lůžko (vlastní postýlka) a péči chůviček) - 50 Kč/den

                      b) jinak než je uvedeno v bodu a) - 210 Kč/den

(Po přihlášení a potvrzení rezervace místa bude potřeba do 15.2.2015 zaplatit zálohu ve  výši 30% ceny. V případě neúčasti na rekolekcích se záloha vrací jen v případě, že účastník zajistí za sebe náhradu)

 

Termín konání akce (od - do):
02.08.2015 - 09.08.2015

Oáza modlitby v Rajnochovicích

V pátek 18.11. zakotvilo 12 lodí v Přístavu. Lodě se jmenovaly: Maruška, Anička, Daniela, Pája, Verča, Terinka, Janka, Tomáš, Dan, Jenda, br. Bohdan a o. Juzek.

Všechny tyto lodě spojovala touha zastavit se a na chvíli si odpočinout. V kapli, ve společenství druhých, při vycházce do přírody…

Oáza modlitby měla svůj obvyklý program, tzn. Stánek setkání, modlitba breviáře a růžence, přednáška, sdílení, výprava otevřených očí a příjemným bonusem byla i pracovní brigáda.

První večer byl ve znamení seznamovacího kolečka, modlitby v kapli a brzké večerky :-).

Sobota byla „nadupaná“. Začali jsme v 7 ráno ranními chválami a skončili ve 22:00 modlitbou v kapli. Dopolední přednáška patřila tématu „naslouchání“, které se nám snažil přiblížit a na praktických příkladech ukázat, o. Juzek. Téma naslouchání nás provázelo i při odpolední vycházce na zříceninu, kdy byla spousta času vyzkoušet si tuto dovednost, řekla bych skoro umění, v praxi. V podvečer jsme společně slavili mši svatou, pak jsme se radovali u večeře a vrcholem byl veselý večer, kdy jsme se vyřádili a nasmáli při skupinových hrách.

Večerní ztišení a silentium samozřejmě patřilo Hospodinu, protože jak o. Juzek rád říká „Bůh k nám promlouvá v tichu“.

V neděli jsme s farností prožili slavnost Krista Krále a všech 12 lodí se pak z Přístavu vydalo zpátky na širé moře s vědomím, že všechny je vede JEN JEDEN KAPITÁN.

„Sympatizant“ Terinka

Rajnochovice


Počet zobrazení: 5891,  Datum vydání: 26.11.2011  17:34:49
Oáza pod Chorebem na poloostrově Synaj
 Tato slova Jana Pavla II. vedla o. Blachnického k myšlence velké evangelizace
"Ad Christum Redemptorem"
Modlitba na přímluvu služebníka Božího Františka Blachnického.

- Bože, Otče všemohoucí, děkujeme Ti za Tvého kněze, sluhu Božího Františka, kterého jsi neobyčejným způsobem obdařil milostí pevné víry, a který svůj život odevzdal k Tvé službě.

- Děkujeme Ti za to, že jsi mu dovolil vroucně milovat Tvou církev a porozumět nejhlubší zásadě její životnosti a plodnosti, kterou je snoubenecké odevzdání sebe v lásce Tvému Synu, podle vzoru Neposkvrněné, Matky církve.

- Děkujeme Ti také za to, že skrze tvého kněze vzniklo v Polsku Hnutí Světlo-Život, které touží vychovávat své účastníky k odevzdání a dávání sebe, a tím přispívat k růstu živých společenství církve.

- Buď velebený Bože, v služebníku Božím Otci Františkovi, v jeho životě a díle a oslav své jméno, uděl mi na jeho přímluvu milost ....., o kterou s pokorou prosím.

Amen.

 
 Tony Melendez hraje na kytaru bez rukou - nohama
a rozdává naději!

© Provincie Řádu minoritů v ČR,       Správce: o. Josef, email: ju@minorite.cz,       Webdesign: www.pudu.cz  (2022)